top of page
WhatsApp Image 2023-10-11 at 20.14.43.jpeg

Dr. C. Aydın Gündoğmuş

ÖZGEÇMİŞ

Mart 2014- Eylül 2014

PRATİSYEN HEKİM

Kars İl Sağlık Müdürlüğü

Eylül 2007-Aralık 2013

Üniversite Eğitimi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp)

Nisan 2014- Ocak 2020

ASISTAN DOKTOR ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ''FELLOW''

Marmara Üniversitesi Hastanesi Radyoloji A.D, Istanbul
Mesleki ilişkileri kolaylaştırmak için akranlarıyla ve daha tecrübeli çalışanlar ile ağ kurdu ve güçlü bir varlık oluşturdu.
Tahsis edilen dersler, dersler ve diğer lisans ve lisansüstü öğretim biçimleri aracılığıyla öğretim yaparak bölümün öğretim hedeflerini destekledi.
Öğreniminin yaklaşık 4 yılını girişimsel radyolojide çalışarak mesleki temel becerilerini geliştirmek için geçirdi.
Nörogirişimsel radyoloji alanında özel olarak çalıştı ve 200'den fazla inme tedavisi gerçekleştirdi.
Periferik vasküler girişimsel radyoloji, girişimsel onkoloji ve non-vasküler girişimsel radyoloji alanında çok geniş bir spektrumda binlerce hastayı tedavi etti.
Bir çok bilimsel araştırmaya katılarak bu konudaki temel tecrübelerini kazandı.

Şubat 2020- Temmuz 2021

UZMAN DOKTOR

Yüksekova Devlet Hastanesi, Hakkari
Sorumlu hekim olarak yönetici becerilerini geliştirdi
Hem sözlü hem de yazılı olarak mükemmel iletişim becerileri kazandı.
Hastane, yönetim ve bölüm içerisindeki sorunlara yaratıcı çözümler
geliştirme ve uygulama konusunda yeteneklerini kanıtladı.
Hastanede ilk defa uygulanan bir çok girişimsel radyolojik işlem ile 500'den fazla hastayı tedavi etti.

Ağustos 2021- Eylül 2023

UZMAN DOKTOR

Koç Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü, Mesleki uzmanlık, uygulama, deneyim ve niteliklere dayalı uzman girdisi sağlayarak bilimsel araştırma faaliyetlerine katkıda bulundu.

Periferik girişimsel radyoloji ve girişimsel onkoloji alanlarında çalıştı ve çok çeşitli spektrumda binlerce hastayı tedavi etti.

Hekim-hasta ilişkisi ve biyoistatistik konularındaki özel eğitimi ile asistan ve diğer hekim eğitimlerine katkıda bulundu.

Birden fazla projede bilimsel araştırmalar gerçekleştirdi. 

Akademik Çalışmaları

-Primer pankreas adenokarsinomu olgularında lezyon lokalizasyonuna göre karaciğer
metastazlarının lobar dağılımı. CA Gündoğmuş, P Samedov, S Sabet, R Ergelen, S
Yardımcı, D Tüney. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi Sözel Sunum 31, 2016.

-Akciğer biyopsisinde Trucut ve İİAB'nin işlem süreleri ve komplikasyon oranlarının
karşılaştırılması, komplikasyonların risk faktörlerinin saptanması. CA Gündoğmuş, R Asadov,
F Baltacıoğlu. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi Sözel Sunum 14, 2017.
-Can We Use Diffusion Weighted-MRI to Differentiate Cerebellopontine Angle
Meningioma and Vestibular Schwannoma? P Samedov, CA Gundogmus, G Ekinci.
European Congress of Radiology 2017 Epos C-1129 DOI:10.1594/ecr2017/C-1129
-Hipokrat Külliyatında Klinik Seyri Aktarılan ve Solunum Yolları Hastalığı Olan Hastaların
Günümüz Tıp Bilgisi ile Değerlendirilmesi CA Gündoğmuş, O Çil, K Epöztürk, Ş Görkey 10.
Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Sözel sunum, 2017
-Hipokrat Külliyatı Salgınlar Bölümündeki Acil Tıp Olgularının Günümüz Tıp Bilgisi ile
Değerlendirilmesi O Çil, CA Gündoğmuş, G Sert, Ş Görkey 10. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Sözel sunum, 2017
-US Guided Percutaneous Renal Biopsies in Children and Adolescents: Single Center
Experience and Assesment of Risk Factors Associated With Complications R. Asadov, C. A. Gündoğmuş, İ. Gökçe, M. Sak, O. Buğdaycı, R. Ergelen, G. Ekinci, F. Baltacıoğlu. European
Congress of Radiology 2018 Epos C-0934 DOI:10.1594/ecr2018/C-0934
-Radyoloji Pratiğinde Mahremiyet Hakkı CA Gündoğmuş, G Sert, G Ekinci Türkiye BiyoetikDerneği 9. Ulusal Kongresi 2018 Poster Sunum
-İntrapankreatik Aksesuar Dalak; Olgu Sunumu CA Gündoğmuş, R Asadov 39. Ulusal
Radyoloji Kongresi 2018 Poster PS 093 .
-Comparison of complication rates and sample adequacy of tru-cut and fine needle
aspiration CT-guided transthoracic lung
biopsy in lesions between 2 to 4 centimeters in size R Asadov, CA Gundogmus, T
Mammadov, O Bugdayci, G Ekinci, F Baltacioglu CIRSE 2018 Poster P-65.
-Ultrasound and MRI features of lipomatosis of the median nerve: A
case study CA Gundogmus, O Bugdayci, E Aribal Marmara Medical Journal 2018; 31: 57-60 DOI: 10.1054723
-Evaluation of Fat Accumulation in Upper Airway Structures with CT in Patients with
Obstructive Sleep Apnea Syndrome CA Gundogmus, T Mammadov, NC Cimsit, A Sahin, N Enver, IE Duman. 16. Balkan Congress of Radiology 2018 Oral Presentation 112.
-Primer pankreas adenokarsinomu olgularında lezyon lokalizasyonuna göre karaciğer
metastazlarının lobar dağılımı. CA Gündoğmuş, P Samedov, S Sabet, R Ergelen, S
Yardımcı, D Tüney Türk Radyoloji Derg 2018; 37(2): 27-32. DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.860
-Endovascular Treatment of Intracranial Carotid Sidewall Aneurysmsby Flow Diversion: a
Single Center's Experience and Comparison of Fred and Pipeline Stents CA Gundogmus,
D Tureli, R. Asadov, S. Sabet, N. Andac, F. Baltacioglu. European Congress of Radiology
2019 Oral Presentation B-0286.
- Gliomlarda Akılcı Nörogörüntüleme Kullanımı. CA Gundogmus, G.Ekinci. Erişkin Santral Sinir Sistemi Tümörleri. 1. Baskı.2019, Türkiye Klinikleri
- Primer ve Metastatik Karaciğer Tümörlerinde Transarteriyel Kemoembolizasyon Tedavisi.
CA Gundogmus, F Baltacioglu Gastrointestinal Sistemde Nükleer Tıp Uygulamaları (Tanı veTedavi). 2020 1. Baskı.
- Spinal Tümörlerin Ayırıcı Tanısında Radyolojik İpuçları. CA Gundogmus, G.Ekinci Spinal
İntradural Tümörler. 1. Baskı,2021, Türkiye Klinikleri
- Laryngeal Framework Surgical Anatomy: A Radiological Study. Sahin A, Gündoğmuş CA, Üçkuyulu Eİ, Oysu Ç, Enver N. J Voice. 2021 Jun 23:S0892-1997(21)00148-X. doi: 10.1016/j.jvoice.2021.04.013.
- Ultrasonographic and cytological diagnostic difficulties of follicular-variant papillary
thyroid carcinoma. Asya O, Yumusakhuylu A, Gundogdu Y, Gundogmus CA, Oysu C. Tr-

ENT 2021;31(1):1-5. https://doi.org/10.26650/Tr-ENT.2021.64325
- Autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay. Mammadov T, Aslan B,
Gündoğmuş CA, Sever Hİ, İnan Gürcan N, Ekinci G. D J Med Sci 2021;7(2):168-172.
- Long-term results and comparison of flow re-direction endoluminal device and pipeline
embolization device in endovascular treatment of intracranial carotid aneurysms
Gündoğmuş CA, Sabet S, Baltacıoğlu NA, Türeli D, Bayri Y, Baltacıoğlu F. Interv Neuroradiol. 2022 Jun;28(3):302-310. doi: 10.1177/15910199211030780.
- A rare variant of primary hepatic tumors; Adenosquamous carcinoma; radiological
findings. Mammadov T, Gündoğmuş CA, Erdem ZB, Kulaksız Mammadov B. D J Med Sci
2022;8(1):30-34.
- Ergenc I, Kani HT, Gundogmus CA, Ergelen R, Afsar Satis N, Ekinci G, Atagunduz MP.
Presence of axial spondyloarthritis associated sacroiliitis and structural changes on MR
enterography: A direct comparison with sacroiliac joint MRI. Clin Imaging. 2022 Dec;92:19-24. doi: 10.1016/j.clinimag.2022.08.017.
- Asya O, Yumuşakhuylu AC, Enver N, Gündoğdu Y, Abuzaid G, İncaz S, Gündoğmuş CA,
Ergelen R, Bağcı P, Oysu Ç. A single-center multidisciplinary study analyzing thyroid nodule risk stratification by comparing the thyroid imaging reporting and data system (TI-RADS) and American thyroid association (ATA) risk of malignancy for thyroid nodules. Auris Nasus Larynx. 2023 Jun;50(3):410-414. doi: 10.1016/j.anl.2022.08.006.
- Kızılkaya MH, Biçer M, Ödemiş E, Gündoğmuş CA. A rare complication after an
interventional procedure using the common carotid: carotid pseudoaneurysm in an infant.
Cardiol Young. 2023 Jan 5:1-4. doi: 10.1017/S1047951122003997.
- Gundogmus CA, Samadli V, Sorkun M, Oguzkurt L. The Effect of Smoking Cessation on the Technical Success of Endovascular Treatment for Thromboangiitis Obliterans. J Vasc Interv Radiol. 2023 Jun;34(6):1038-1044. doi: 10.1016/j.jvir.2023.02.008.
- Soydemir E, Gündoğmuş CA, Türeli D, Andaç Baltacıoğlu N, Bayri Y, Baltacıoğlu F. Safety and efficacy of flow diverter stents in the treatment of middle cerebral artery aneurysms: a single-center experience and follow-up data. Diagn Interv Radiol. 2023 Mar 29;29(2):350- 358. doi: 10.4274/dir.2022.211050.
- Karakaya AD, Gundogmus CA, Kanmaz T, Karataş C, Kapakin S. Donor bile duct
evaluation with magnetic resonance cholangiography in living-donor liver transplantation: a novel anatomical classification for predicting surgical technique. Diagn Interv Radiol 2023; DOI: 10.4274/dir.2023.232321

bottom of page